Intelligent Spas

Intelligent Spas  ...quality spa industry intelligence

Operations Manuals    Industry Statistics    Consumer Research    Free Newsletter    Contact   Browse/ONLINE STORE

Intelligent Spas ให้บริการด้านการวิจัยที่ภาคธุรกิจพบว่ายากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าที่จะดำเนินการด้วยตัวเอง

 

เกี่ยวกับ Intelligent Spas

แบบสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมสปา ปี

คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับสปา

Intelligent Spas เป็นบริษัทวิจัยอิสระ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสปา ก่อตั้งขึ้นที่สิงคโปร์ ในปี 2001

โดยได้บุกเบิกการทำวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสปาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

และเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับคู่มือการทำธุรกิจและการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสปา การสำรวจผู้บริโภค

และการสำรวจอุตสาหกรรมสปา เพื่อช่วยเหลือให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาในอุตสาหกรรมที่สำคัญนี้

 

วิธีการสั่งซื้อเอกสารเผยแพร่ของ Intelligent Spas

- คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

รายงานการเปรียบเทียบความสามารถของสปาสำหรับประเทศไทย ล่าสุด มีข้อมูลสถิติมากกว่า 450 ชุด รวมถึง ข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น รายได้ การเข้ารับบริการ และการว่าจ้างงาน ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน โมเดลทางธุรกิจ และทรีตเมนต์ที่ให้บริการ ข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้จำแนกประเภทตามประเภทของสปา ข้อมูลเปรียบเทียบที่เป็นอัตราส่วน เช่น รายได้ประจำวันต่อสปา รายได้ต่อผู้รับบริการ และรายได้ต่อตารางเมตร ก็มีรวมอยู่ในรายงานใหม่ นอกเหนือจาก แนวโน้มอุตสาหกรรมปัจจุบันที่เจ้าของสปาและผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูล
นี่คือการสำรวจอุตสาหกรรมสปาครั้งที่สามที่ดำเนินการในประเทศไทยโดย Intelligent Spas รายงานนี้ประกอบด้วยข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลประมาณการสำหรับปี 2002 และ 2010

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Intelligent Spas เผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินกิจการของสปาในฉบับภาษาไทย

Intelligent Spas ได้เผยแพร่ชุดคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินกิจการของสปาที่มีชื่อเสียง

ในฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจสปาเข้าสู่มาตรฐานสากลด้านการให้บริการ รวมถึง

การเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การสร้างและรักษาบรรยากาศที่เหมาะสมในสปา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

และการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม ด้วยการกำจัดงานสูญเปล่าที่ไม่มีประสิทธิภาพออกจากกระบวนการ

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คู่มือนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานในสปา และ แบบฟอร์มต่างๆ

ตามผลการวิจัยของ Intelligent Spas พบว่า ประเทศไทยเป็นตลาดด้านธุรกิจสปา

ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีสถานบริการมากกว่า 570 แห่ง

ขั้นตอนการดำเนินการที่ได้มาตรฐานในเรื่องของคุณภาพจะช่วยให้สปาประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

ชุดคู่มือที่มีเผยแพร่ประกอบด้วย:

คู่มือการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า & มาตรฐานการบริการ

ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ของสปาจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในเรื่องการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง การให้บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

การดูแล & การจัดตกแต่งสปา

คู่มือการดูแลและการจัดตกแต่งสปานอกจากจะช่วยให้สภาพแวดล้อมในสปามีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีอย่างต่อเนื่องในสปาอีกด้วย

การบริหารทรัพยากรบุคคลในสปา

คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลในสปาจะช่วยให้ผู้จัดการสปามีเครื่องมือการบริหารธุรกิจสปาที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานซ้ำๆ หรืองานธุรการได้

คู่มือพนักงานสปา

คู่มือพนักงานสปาจะช่วยให้ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ดูแลสปามีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ในสปาสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อลดการขัดจังหวะ และทำให้การบริการสามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

Julie Garrow กรรมการผู้จัดการของ Intelligent Spas (www.IntelligentSpas.com) กล่าวว่า เจ้าของสปา ผู้จัดการ

และผู้อำนวยการ ไม่ควรลงมาบริหารจัดการพนักงานเป็นจุดๆ รวมถึง ไม่ควรมาเสียเวลากับการแก้ไขปัญหาเล็กๆ น้อยๆ

อยู่ตลอดเวลา ชุดคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินกิจการสปาแบบมืออาชีพของ Intelligent Spas

ช่วยสร้างระบบการบริหารจัดการงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามากได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้

เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถมีเวลาไปมุ่งเน้นกับการสร้างความสำเร็จสูงสุดให้กับสปาได้มากขึ้น

เราภูมิใจที่จะนำเสนอสิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่มีความละเอียด ครอบคลุม แก้ไขได้

เพื่อช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนให้กับเจ้าของกิจการ

เราใช้เวลาในการพัฒนาและตรวจทาน คู่มือเหล่านี้มากกว่า 4000 ชั่วโมง จากความรู้และประสบการณ์รวมกันกว่า 50 ปี ของผู้เชียวชาญจากทั่วโลกที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมสปา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสปา

คู่มือเหล่านี้คือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ โดยมีรายละเอียดแนวทางและกระบวนการที่นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ในการอ้างอิงหรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อีกด้วย

ความแตกต่างระหว่างนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการมักจะเป็นที่สับสน ดังนั้น เราจึงได้แยกเอกสารเหล่านี้ออกจากกัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำไปใช้งานในเชิงปฏิบัติได้อย่างเต็มที่

ประโยชน์ทางด้านธุรกิจ

1. คู่มือแยกตามหัวข้อที่จัดรูปแบบอย่างมืออาชีพ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขน้อยมาก

2. เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจสปา ช่วยประหยัดแรงงานและต้นทุนจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการที่ต้องจัดทำคู่มือขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น

3. ช่วยให้เกิดการบริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการสร้าง ปรับปรุง และดูแลให้เกิดระบบที่เป็นมาตรฐาน และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางที่มี

4. ช่วยให้เกิดผลประกอบการสูงที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากผู้จัดการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ลดเวลาการแก้ปัญหา หรือสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน

 

คุณสมบัติหลัก

1. นโยบายการจัดการสปาที่สำคัญ รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและกลยุทธ์

2. รายการขั้นตอนการดำเนินกิจการสปาที่ครอบคลุม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมและงานที่ต้องทำตามลำดับ

3. รูปแบบที่แก้ไขได้ ง่ายต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (เฉพาะสำหรับใบอนุญาตไซต์ องค์กร และที่ปรึกษา)

4. แบบฟอร์ม รายการที่ต้องดำเนินการ สคริปต์ และตัวอย่างในการจัดทำคู่มือของคุณให้สมบูรณ์

5. ภาพแผนผังกระบวนการแสดงความสัมพันธ์ของนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการ เหมาะสำหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

 

วิธีการสั่งซื้อเอกสารเผยแพร่ของ Intelligent Spas - คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สารบัญ - คู่มือการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า & มาตรฐานการบริการ (CISS)

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ และประกาศเกี่ยวกับความไม่รับผิดชอบ ii
วิธีการใช้คู่มือฉบับนี้ iii
การจัดการแฟ้ม iii
การเพิ่มเติมชื่อแบรนด์ของท่าน iii
การปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือ iii
การปรับระบบการให้ตัวเลขอัตโนมัติ iv
ตัวเลขการจัดรูปแบบ iv

สารบัญ 5

1 ผังกระบวนการ 9
1.1 คำอธิบายสำหรับผังกระบวนการ 9
1.2 การรับสมัครพนักงาน 10
1.3 การปฐมนิเทศ 11
1.4 การเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและการละเมิดสัญญา 11
1.5 การยกเลิกการว่าจ้างงาน 12
1.6 การพัฒนาอาชีพ & การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 13

2 การรับสมัครงาน 14
2.1 นโยบายการว่าจ้างงาน 14
2.2 ขั้นตอนการรับสมัครงาน 15
2.3 แบบขอรับสมัครพนักงานใหม่ 16
2.4 ใบแจ้งตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 17
2.5 รายการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน 18
2.6 ตัวอย่างจดหมายแจ้งว่าผู้สมัครได้รับการพิจารณา 19
2.7 ตัวอย่างจดหมายแจ้งว่าผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณา 20
2.8 รายการคำถามสัมภาษณ์ 21

3 คำอธิบายลักษณะงาน 22
3.1 นโยบายเกี่ยวกับคำอธิบายลักษณะงาน 22
3.2 ขั้นตอนการจัดทำคำอธิบายลักษณะงาน 23
3.3 แบบฟอร์มคำอธิบายลักษณะงานใหม่ 24
3.4 คำอธิบายลักษณะงาน - ผู้อำนวยการสปา 26
3.5 คำอธิบายลักษณะงาน - ผู้อำนวยการสปา 28
3.6 คำอธิบายลักษณะงาน - ผู้ดูแลสปา 30
3.7 คำอธิบายลักษณะงาน - เจ้าหน้าที่บำบัดในสปา 32
3.8 คำอธิบายลักษณะงาน - ผู้จัดการแม่บ้าน 34
3.9 คำอธิบายลักษณะงาน - แม่บ้านในสปา 36
3.10 คำอธิบายลักษณะงาน - ผู้จัดการฝ่ายขาย ของสปา 38
3.11 คำอธิบายลักษณะงาน - เจ้าหน้าที่ต้อนรับในสปา 40

4 สัญญาการว่าจ้างงาน 42
4.1 นโยบายการว่าจ้างงาน 42
4.2 ขั้นตอนการทำสัญญาการว่าจ้างงาน 43
4.3 รายการสัญญาการว่าจ้างงาน 44
4.4 จดหมายตัวอย่างการเสนอตำแหน่งงาน 45
4.5 จดหมายตัวอย่างการยืนยันการว่าจ้างงาน 46

5 ชุดยูนิฟอร์ม 47
5.1 นโยบายเกี่ยวกับชุดยูนิฟอร์ม 47
5.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับชุดยูนิฟอร์ม 48

6 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 49
6.1 นโยบายการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 49
6.2 ขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 50
6.3 รายการที่ต้องดำเนินการในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 51

7 ระบบพี่เลี้ยง 52
7.1 นโยบายระบบพี่เลี้ยง 52
7.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยง 53
7.3 แบบฟอร์มบันทึกการประชุมพี่เลี้ยง 54

8 ระยะเวลาทดลองงาน 55
8.1 นโยบายเกี่ยวกับระยะเวลาทดลองงาน 55
8.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับระยะเวลาทดลองงาน 56

9 การเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 57
9.1 นโยบายการเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 57
9.2 ขั้นตอนการเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 58
9.3 แผนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 59
9.4 รายงานเตือนผลการปฏิบัติงาน 62
9.5 ตัวอย่างจดหมายเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ 1 63
9.6 ตัวอย่างจดหมายเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งสุดท้าย 64

10 การละเมิดข้อสัญญาการว่าจ้างงานอย่างร้ายแรง 65
10.1 นโยบายการละเมิดข้อสัญญาการว่าจ้างงานอย่างร้ายแรง 65
10.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับการละเมิดข้อสัญญาการว่าจ้างงานอย่างร้ายแรง 66

11 การรับใบลาออกของพนักงาน 67
11.1 นโยบายการรับใบลาออกของพนักงาน 67
11.2 ขั้นตอนการรับใบลาออกของพนักงาน 68
11.3 ตัวอย่างจดหมายเห็นชอบการลาออก 69

12 การยกเลิกการว่าจ้างงาน 70
12.1 นโยบายการยกเลิกการว่าจ้างงาน 70
12.2 ขั้นตอนการยกเลิกการว่าจ้างงาน 71
12.3 รายการที่ต้องดำเนินการในการยกเลิกการว่าจ้างงาน 72

13 การสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน 73
13.1 นโยบายการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน 73
13.2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน 74
13.3 แบบฟอร์มคำถามการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน 75
13.4 ตัวอย่างข้อความการออกจากงาน 76

14 การปลดพนักงาน 77
14.1 นโยบายการปลดพนักงาน 77
14.2 ขั้นตอนการปลดพนักงาน 78
14.3 ตัวอย่างจดหมายแจ้งการปลดพนักงานออก 79

15 ชั่วโมงการทำงาน 80
15.1 นโยบายเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน 80
15.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน 81
15.3 ประกาศเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน 82

16 การเตรียมบัญชีรายชื่อพนักงานตามกะ 83
16.1 การเตรียมบัญชีรายชื่อพนักงานตามกะ 83
16.2 ขั้นตอนการเตรียมบัญชีรายชื่อพนักงานตามกะ 84
16.3 แม่แบบบัญชีรายชื่อพนักงานตามกะ 85

17 การบันทึกเวลา 86
17.1 นโยบายการบันทึกเวลา 86
17.2 ขั้นตอนการบันทึกเวลา 87

18 โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน 88
18.1 นโยบายโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน 88
18.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน 89
18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 90

19 การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ 92
19.1 นโยบายการฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ 92
19.2 ขั้นตอนการฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ 93

20 การให้คำปรึกษาพนักงาน 94
20.1 นโยบายการให้คำปรึกษาพนักงาน 94
20.2 ขั้นตอนการให้คำปรึกษาพนักงาน 95
20.3 แบบการให้คำปรึกษาพนักงาน 96

21 โปรแกรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 97
21.1 นโยบายเกี่ยวกับโปรแกรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 97
21.2 ขั้นตอนโปรแกรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 98
21.3 แบบแสดงสถานะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 99
21.4 แผนการนำรายการแนวทางที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไปปฏิบัติ 100

22 วาระการประชุมกับพนักงาน & บันทึกการประชุม 101
22.1 นโยบายเกี่ยวกับวาระการประชุมกับพนักงาน & บันทึกการประชุม 101
22.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับวาระการประชุมกับพนักงาน & บันทึกการประชุม 102
22.3 ตัวอย่างวาระการประชุมกับพนักงาน 103
22.4 ตัวอย่างบันทึกข้อความของประธานการประชุม 104
22.5 ตัวอย่างบันทึกการประชุมกับพนักงาน 105

23 พื้นที่สงวน 108
23.1 นโยบายพื้นที่สงวน 108
23.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับพื้นที่สงวน 109

24 การรักษาความปลอดภัยในเอกสารและความลับ 110
24.1 นโยบายการรักษาความปลอดภัยในเอกสารและความลับ 110
24.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเอกสารและความลับ 111

25 การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน 112
25.1 นโยบายการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน 112
25.2 ขั้นตอนการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน 113

26 ทรัพย์สินที่สูญหาย & พบ 114
26.1 นโยบายทรัพย์สินที่สูญหาย & พบ 114
26.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สูญหาย & พบ 115

27 การคัดลอก/ปะ แบบฟอร์ม 116
27.1 นโยบายเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 116
27.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 117
27.3 รายการแบบฟอร์ม 118
27.4 รายการตรวจสอบงานในแบบฟอร์ม 119
27.5 แบบฟอร์มจดหมายตัวอย่าง 120
27.6 แบบฟอร์มการแจ้งตัวอย่าง 121
27.7 แบบฟอร์มตัวอย่าง 122

28 แบบฟอร์มหลัก 123
28.1 นโยบายแบบฟอร์มหลัก 123
28.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับแบบฟอร์มหลัก 124
28.3 รายการในแบบฟอร์มหลัก 125
28.4 รายการตรวจสอบงานในแบบฟอร์มหลัก 126
28.5 แบบฟอร์มหลักเกี่ยวกับจดหมายตัวอย่าง 127
28.6 แบบฟอร์มหลักเกี่ยวกับตัวอย่างการแจ้ง 128
28.7 แบบฟอร์มหลักที่เป็นตัวอย่าง 129

เกี่ยวกับ Intelligent Spas Pte Ltd 130
 

สารบัญ - การดูแล & การจัดตกแต่งสปา (HKSP)

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ และประกาศเกี่ยวกับความไม่รับผิดชอบ ii
วิธีการใช้คู่มือฉบับนี้ iii
การจัดการแฟ้ม iii
การเพิ่มเติมชื่อแบรนด์ของท่าน iii
การปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือ iii
การปรับระบบการให้ตัวเลขอัตโนมัติ iv
ตัวเลขการจัดรูปแบบ iv

สารบัญ 5

1 ผังกระบวนการ 9
1.1 คำอธิบายผังกระบวนการ 9
1.2 ห้องทำทรีตเมนต์ 9
1.3 จุดบริการ 10
1.4 การต้อนรับ 10
1.5 ห้องพักผ่อน 11
1.6 ห้องล็อกเกอร์ 12
1.7 สถานที่สนับสนุน 13
1.8 การตรวจสอบ & การจัดหาสต็อก 14
1.9 การซักรีด 15
1.10 บรรยากาศทั่วไปในสปา 15

2 การทำความสะอาดและการจัดตกแต่งสปา 16
2.1 นโยบายการทำความสะอาดและการจัดตกแต่งสปา 16
2.2 ขั้นตอนการทำความสะอาดและการจัดตกแต่งสปา 17

3 การเปิดสปา - ห้องทรีตเมนต์ 18
3.1 นโยบายการเปิดสปา - ห้องทรีตเมนต์ 18
3.2 ขั้นตอนการเปิดสปา - ห้องทรีตเมนต์ 19
3.3 รายการตรวจสอบงานการเปิดสปา - ห้องทรีตเมนต์ 20

4 หลังการเตรียมการทรีตเมนต์ - ห้องทรีตเมนต์ 21
4.1 นโยบายหลังการเตรียมการทรีตเมนต์ - ห้องทรีตเมนต์ 21
4.2 ขั้นตอนหลังการเตรียมการทรีตเมนต์ - ห้องทรีตเมนต์ 22
4.3 หลังการเตรียมการทรีตเมนต์ - ห้องทรีตเมนต์ 23

5 การปิดสปา - ห้องทรีตเมนต์ 24
5.1 นโยบายการปิดสปา - ห้องทรีตเมนต์ 24
5.2 ขั้นตอนการปิดสปา - ห้องทรีตเมนต์ 25
5.3 รายการตรวจสอบงานการปิดสปา - ห้องทรีตเมนต์ 26

6 การเปิดสปา - จุดบริการ 27
6.1 นโยบายการเปิดสปา - จุดบริการ 27
6.2 ขั้นตอนการเปิดสปา - จุดบริการ 28
6.3 รายการตรวจสอบงานการเปิดสปา - จุดบริการ 29

7 หลังการเตรียมการทรีตเมนต์ - จุดบริการ 30
7.1 นโยบายหลังการเตรียมการทรีตเมนต์ - จุดบริการ 30
7.2 ขั้นตอนหลังการเตรียมการทรีตเมนต์ - จุดบริการ 31
7.3 รายการตรวจสอบงานหลังการเตรียมการทรีตเมนต์ - จุดบริการ 32

8 การปิดสปา - จุดบริการ 33
8.1 นโยบายการปิดสปา - จุดบริการ 33
8.2 ขั้นตอนการปิดสปา - จุดบริการ 34
8.3 รายการตรวจสอบงานการปิดสปา - จุดบริการ 35

9 การเปิดสปา - บริเวณต้อนรับ 36
9.1 นโยบายการเปิดสปา - บริเวณต้อนรับ 36
9.2 ขั้นตอนการเปิดสปา - บริเวณต้อนรับ 37
9.3 รายการตรวจสอบงานการเปิดสปา - บริเวณต้อนรับ 38

10 การตกแต่งสปา - บริเวณต้อนรับ 39
10.1 นโยบายการตกแต่งสปา - บริเวณต้อนรับ 39
10.2 ขั้นตอนการตกแต่งสปา - บริเวณต้อนรับ 40
10.3 รายการตรวจสอบงานการตกแต่งสปา - บริเวณต้อนรับ 41
10.4 แบบฟอร์มสถานะการใช้ล็อกเกอร์ 42

11 การปิดสปา - บริเวณต้อนรับ 43
11.1 นโยบายการปิดสปา - บริเวณต้อนรับ 43
11.2 ขั้นตอนการปิดสปา - บริเวณต้อนรับ 44
11.3 รายการตรวจสอบงานการปิดสปา - บริเวณต้อนรับ 45

12 การเปิดสปา - ห้องพักผ่อน 46
12.1 นโยบายการเปิดสปา - ห้องพักผ่อน 46
12.2 ขั้นตอนการเปิดสปา - ห้องพักผ่อน 47
12.3 รายการตรวจสอบงานการเปิดสปา - ห้องพักผ่อน 48

13 การจัดตกแต่งสปา - ห้องพักผ่อน 49
13.1 นโยบายการจัดตกแต่งสปา - ห้องพักผ่อน 49
13.2 ขั้นตอนการจัดตกแต่งสปา - ห้องพักผ่อน 50
13.3 ตารางตรวจสอบงานการจัดตกแต่งสปา - ห้องพักผ่อน 51

14 การปิดสปา - ห้องพักผ่อน 52
14.1 นโยบายการปิดสปา - ห้องพักผ่อน 52
14.2 ขั้นตอนการปิดสปา - ห้องพักผ่อน 53
14.3 รายการตรวจสอบงานการปิดสปา - ห้องพักผ่อน 54

15 การเปิดสปา - ห้องล็อกเกอร์ 55
15.1 นโยบายการเปิดสปา - ห้องล็อกเกอร์ 55
15.2 ขั้นตอนการเปิดสปา - ห้องล็อกเกอร์ 56
15.3 รายการตรวจสอบงานการเปิดสปา - ห้องล็อกเกอร์ 57

16 การเติมสต็อกของล็อกเกอร์ 58
16.1 นโยบายการเติมสต็อกของล็อกเกอร์ 58
16.2 ชั้นตอนการเติมสต็อกของล็อกเกอร์ 59
16.3 รายการตรวจสอบสต็อกของล็อกเกอร์ 60
16.4 รายการตรวจสอบงานการเติมสต็อกล็อกเกอร์ 61

17 การจัดตกแต่งสปา - ห้องล็อกเกอร์ 62
17.1 นโยบายการจัดตกแต่งสปา - ห้องล็อกเกอร์ 62
17.2 ขั้นตอนการจัดตกแต่งสปา - ห้องล็อกเกอร์ 63
17.3 รูปแบบรายการตรวจสอบห้องน้ำในห้องล็อกเกอร์ 64
17.4 รายการตรวจสอบงานการเปิดสปา - ห้องล็อกเกอร์ 65

18 การปิดสปา - ห้องล็อกเกอร์ 66
18.1 นโยบายการปิดสปา - ห้องล็อกเกอร์ 66
18.2 ขั้นตอนการปิดสปา - ห้องล็อกเกอร์ 67
18.3 รายการตรวจสอบงานการปิดสปา - ห้องล็อกเกอร์ 68

19 การเปิดสปา - ส่วนสนับสนุน 69
19.1 นโยบายการเปิดสปา - ส่วนสนับสนุน 69
19.2 ขั้นตอนการเปิดสปา - ส่วนสนับสนุน 70
19.3 รายการตรวจสอบงานการเปิดสปา - ส่วนสนับสนุน 71

20 การจัดตกแต่งสปา - ส่วนสนับสนุน 72
20.1 นโยบายการจัดตกแต่งสปา - ส่วนสนับสนุน 72
20.2 ขั้นตอนการจัดตกแต่งสปา - ส่วนสนับสนุน 73
20.3 ตารางตรวจสอบงานการจัดตกแต่งสปา - ห้องพักผ่อน 74

21 การปิดสปา - ส่วนสนับสนุน 75
21.1 นโยบายการปิดสปา - ส่วนสนับสนุน 75
21.2 ขั้นตอนการปิดสปา - ส่วนสนับสนุน 76
21.3 รายการตรวจสอบงานการปิดสปา - ส่วนสนับสนุน 77

22 การเก็บสต็อก 78
22.1 นโยบายการเก็บสต็อก 78
22.2 ขั้นตอนการเก็บสต็อก 79

23 สต็อกผลิตภัณฑ์ใช้งาน 80
23.1 นโยบายเกี่ยวกับสต็อกผลิตภัณฑ์ใช้งาน 80
23.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับสต็อกผลิตภัณฑ์ใช้งาน 81

24 สต็อกผลิตภัณฑ์ขายปลีก 82
24.1 นโยบายเกี่ยวกับสต็อกผลิตภัณฑ์ขายปลีก 82
24.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับสต็อกผลิตภัณฑ์ขายปลีก 83

25 การตรวจดูแลสต็อก 84
25.1 นโยบายการตรวจดูแลสต็อก 84
25.2 ขั้นตอนการตรวจดูแลสต็อก 85
25.3 รายการสต็อกหลัก 86
25.4 รูปแบบการรายงานสถานะของสต็อก 89
25.5 แบบฟอร์มจัดหาสต็อก 90

26 ผ้าลินิน 91
26.1 ผ้าลินิน 91
26.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับผ้าลินิน 92

27 การซักรีด 93
27.1 นโยบายการซักรีด 93
27.2 ขั้นตอนการซักรีด 94
27.3 แบบฟอร์มการซักรีด 95

28 อาหารและเครื่องดื่ม 96
28.1 นโยบายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 96
28.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 97
28.3 รูปแบบเมนูเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่อนุญาต 98
28.4 รูปแบบรายการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่อนุญาต 99
28.5 รายการตรวจสอบงานเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 100

29 สื่อการอ่าน 101
29.1 นโยบายเกี่ยวกับสื่อการอ่าน 101
29.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับสื่อการอ่าน 102
29.3 รูปแบบรายการสื่อการอ่านที่อนุญาต 103

30 การเปิดเพลง 104
30.1 นโยบายการเปิดเพลง 104
30.2 ขั้นตอนการเปิดเพลง 105
30.3 รูปแบบรายการเพลงที่อนุญาต 106

31 น้ำมันหอมระเหย 107
31.1 นโยบายเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย 107
31.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย 108
31.3 รูปแบบรายการน้ำมันหอมระเหยที่อนุญาต 109

32 การซ่อมแซมและบำรุงรักษา 110
32.1 นโยบายการซ่อมแซมและบำรุงรักษา 110
32.2 ขั้นตอนการซ่อมแซมและบำรุงรักษา 111
32.3 แบบฟอร์มบันทึกการซ่อมแซมและบำรุงรักษา 112

33 หลังบ้าน 113
33.1 นโยบายเกี่ยวกับหลังบ้าน 113
33.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับหลังบ้าน 114

34 การคัดลอก/ปะ แบบฟอร์ม 115
34.1 นโยบายเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 115
34.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 116
34.3 รายการแบบฟอร์ม 117
34.4 รายการตรวจสอบงานในแบบฟอร์ม 118

35 แบบฟอร์มหลัก 119
35.1 นโยบายแบบฟอร์มหลัก 119
35.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับแบบฟอร์มหลัก 120
35.3 รายการในแบบฟอร์มหลัก 121
35.4 รายการตรวจสอบงานในแบบฟอร์มหลัก 122

เกี่ยวกับ Intelligent Spas Pte Ltd 123
 

สารบัญ - การบริหารทรัพยากรบุคคลในสปา (SHRM)

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ และประกาศเกี่ยวกับความไม่รับผิดชอบ ii
วิธีการใช้คู่มือฉบับนี้ iii
การจัดการแฟ้ม iii
การเพิ่มเติมชื่อแบรนด์ของท่าน iii
การปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือ iii
การปรับระบบการให้ตัวเลขอัตโนมัติ iv
ตัวเลขการจัดรูปแบบ iv

สารบัญ 5

1 ผังกระบวนการ 9
1.1 คำอธิบายสำหรับผังกระบวนการ 9
1.2 การรับสมัครพนักงาน 10
1.3 การปฐมนิเทศ 11
1.4 การเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและการละเมิดสัญญา 11
1.5 การยกเลิกการว่าจ้างงาน 12
1.6 การพัฒนาอาชีพ & การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 13

2 การรับสมัครงาน 14
2.1 นโยบายการว่าจ้างงาน 14
2.2 ขั้นตอนการรับสมัครงาน 15
2.3 แบบขอรับสมัครพนักงานใหม่ 16
2.4 ใบแจ้งตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 17
2.5 รายการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน 18
2.6 ตัวอย่างจดหมายแจ้งว่าผู้สมัครได้รับการพิจารณา 19
2.7 ตัวอย่างจดหมายแจ้งว่าผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณา 20
2.8 รายการคำถามสัมภาษณ์ 21

3 คำอธิบายลักษณะงาน 22
3.1 นโยบายเกี่ยวกับคำอธิบายลักษณะงาน 22
3.2 ขั้นตอนการจัดทำคำอธิบายลักษณะงาน 23
3.3 แบบฟอร์มคำอธิบายลักษณะงานใหม่ 24
3.4 คำอธิบายลักษณะงาน - ผู้อำนวยการสปา 26
3.5 คำอธิบายลักษณะงาน - ผู้อำนวยการสปา 28
3.6 คำอธิบายลักษณะงาน - ผู้ดูแลสปา 30
3.7 คำอธิบายลักษณะงาน - เจ้าหน้าที่บำบัดในสปา 32
3.8 คำอธิบายลักษณะงาน - ผู้จัดการแม่บ้าน 34
3.9 คำอธิบายลักษณะงาน - แม่บ้านในสปา 36
3.10 คำอธิบายลักษณะงาน - ผู้จัดการฝ่ายขาย ของสปา 38
3.11 คำอธิบายลักษณะงาน - เจ้าหน้าที่ต้อนรับในสปา 40

4 สัญญาการว่าจ้างงาน 42
4.1 นโยบายการว่าจ้างงาน 42
4.2 ขั้นตอนการทำสัญญาการว่าจ้างงาน 43
4.3 รายการสัญญาการว่าจ้างงาน 44
4.4 จดหมายตัวอย่างการเสนอตำแหน่งงาน 45
4.5 จดหมายตัวอย่างการยืนยันการว่าจ้างงาน 46

5 ชุดยูนิฟอร์ม 47
5.1 นโยบายเกี่ยวกับชุดยูนิฟอร์ม 47
5.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับชุดยูนิฟอร์ม 48

6 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 49
6.1 นโยบายการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 49
6.2 ขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 50
6.3 รายการที่ต้องดำเนินการในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 51

7 ระบบพี่เลี้ยง 52
7.1 นโยบายระบบพี่เลี้ยง 52
7.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยง 53
7.3 แบบฟอร์มบันทึกการประชุมพี่เลี้ยง 54

8 ระยะเวลาทดลองงาน 55
8.1 นโยบายเกี่ยวกับระยะเวลาทดลองงาน 55
8.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับระยะเวลาทดลองงาน 56

9 การเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 57
9.1 นโยบายการเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 57
9.2 ขั้นตอนการเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 58
9.3 แผนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 59
9.4 รายงานเตือนผลการปฏิบัติงาน 62
9.5 ตัวอย่างจดหมายเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ 1 63
9.6 ตัวอย่างจดหมายเตือนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งสุดท้าย 64

10 การละเมิดข้อสัญญาการว่าจ้างงานอย่างร้ายแรง 65
10.1 นโยบายการละเมิดข้อสัญญาการว่าจ้างงานอย่างร้ายแรง 65
10.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับการละเมิดข้อสัญญาการว่าจ้างงานอย่างร้ายแรง 66

11 การรับใบลาออกของพนักงาน 67
11.1 นโยบายการรับใบลาออกของพนักงาน 67
11.2 ขั้นตอนการรับใบลาออกของพนักงาน 68
11.3 ตัวอย่างจดหมายเห็นชอบการลาออก 69

12 การยกเลิกการว่าจ้างงาน 70
12.1 นโยบายการยกเลิกการว่าจ้างงาน 70
12.2 ขั้นตอนการยกเลิกการว่าจ้างงาน 71
12.3 รายการที่ต้องดำเนินการในการยกเลิกการว่าจ้างงาน 72

13 การสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน 73
13.1 นโยบายการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน 73
13.2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน 74
13.3 แบบฟอร์มคำถามการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน 75
13.4 ตัวอย่างข้อความการออกจากงาน 76

14 การปลดพนักงาน 77
14.1 นโยบายการปลดพนักงาน 77
14.2 ขั้นตอนการปลดพนักงาน 78
14.3 ตัวอย่างจดหมายแจ้งการปลดพนักงานออก 79

15 ชั่วโมงการทำงาน 80
15.1 นโยบายเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน 80
15.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน 81
15.3 ประกาศเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน 82

16 การเตรียมบัญชีรายชื่อพนักงานตามกะ 83
16.1 การเตรียมบัญชีรายชื่อพนักงานตามกะ 83
16.2 ขั้นตอนการเตรียมบัญชีรายชื่อพนักงานตามกะ 84
16.3 แม่แบบบัญชีรายชื่อพนักงานตามกะ 85

17 การบันทึกเวลา 86
17.1 นโยบายการบันทึกเวลา 86
17.2 ขั้นตอนการบันทึกเวลา 87

18 โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน 88
18.1 นโยบายโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน 88
18.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน 89
18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 90

19 การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ 92
19.1 นโยบายการฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ 92
19.2 ขั้นตอนการฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ 93

20 การให้คำปรึกษาพนักงาน 94
20.1 นโยบายการให้คำปรึกษาพนักงาน 94
20.2 ขั้นตอนการให้คำปรึกษาพนักงาน 95
20.3 แบบการให้คำปรึกษาพนักงาน 96

21 โปรแกรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 97
21.1 นโยบายเกี่ยวกับโปรแกรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 97
21.2 ขั้นตอนโปรแกรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 98
21.3 แบบแสดงสถานะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 99
21.4 แผนการนำรายการแนวทางที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไปปฏิบัติ 100

22 วาระการประชุมกับพนักงาน & บันทึกการประชุม 101
22.1 นโยบายเกี่ยวกับวาระการประชุมกับพนักงาน & บันทึกการประชุม 101
22.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับวาระการประชุมกับพนักงาน & บันทึกการประชุม 102
22.3 ตัวอย่างวาระการประชุมกับพนักงาน 103
22.4 ตัวอย่างบันทึกข้อความของประธานการประชุม 104
22.5 ตัวอย่างบันทึกการประชุมกับพนักงาน 105

23 พื้นที่สงวน 108
23.1 นโยบายพื้นที่สงวน 108
23.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับพื้นที่สงวน 109

24 การรักษาความปลอดภัยในเอกสารและความลับ 110
24.1 นโยบายการรักษาความปลอดภัยในเอกสารและความลับ 110
24.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเอกสารและความลับ 111

25 การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน 112
25.1 นโยบายการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน 112
25.2 ขั้นตอนการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน 113

26 ทรัพย์สินที่สูญหาย & พบ 114
26.1 นโยบายทรัพย์สินที่สูญหาย & พบ 114
26.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สูญหาย & พบ 115

27 การคัดลอก/ปะ แบบฟอร์ม 116
27.1 นโยบายเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 116
27.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 117
27.3 รายการแบบฟอร์ม 118
27.4 รายการตรวจสอบงานในแบบฟอร์ม 119
27.5 แบบฟอร์มจดหมายตัวอย่าง 120
27.6 แบบฟอร์มการแจ้งตัวอย่าง 121
27.7 แบบฟอร์มตัวอย่าง 122

28 แบบฟอร์มหลัก 123
28.1 นโยบายแบบฟอร์มหลัก 123
28.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับแบบฟอร์มหลัก 124
28.3 รายการในแบบฟอร์มหลัก 125
28.4 รายการตรวจสอบงานในแบบฟอร์มหลัก 126
28.5 แบบฟอร์มหลักเกี่ยวกับจดหมายตัวอย่าง 127
28.6 แบบฟอร์มหลักเกี่ยวกับตัวอย่างการแจ้ง 128
28.7 แบบฟอร์มหลักที่เป็นตัวอย่าง 129

เกี่ยวกับ Intelligent Spas Pte Ltd 130
 

สารบัญ - คู่มือพนักงานสปา (SEHB)

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ และประกาศเกี่ยวกับความไม่รับผิดชอบ ii
วิธีการใช้คู่มือฉบับนี้ iii
การจัดการแฟ้ม iii
การเพิ่มเติมชื่อแบรนด์ของท่าน iii
การปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือ iii
การปรับระบบการให้ตัวเลขอัตโนมัติ iv
ตัวเลขการจัดรูปแบบ iv

สารบัญ 5

1 ประวัติบริษัท 8
1.1 พันธกิจ 8
1.2 ข้อมูลทั่วไป 8
1.3 สถานที่และรายละเอียดผู้ติดต่อ 8
1.4 เวลาทำการ 8
1.5 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และปรัชญา 9
1.6 ผังองค์กร 9

2 การรักษาความปลอดภัยของสปา 10
2.1 นโยบายการรักษาความปลอดภัยของสปา 10
2.2 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของสปา 11

3 การมาทำงานของพนักงาน 12
3.1 นโยบายการมาทำงานของพนักงาน 12
3.2 ขั้นตอนการมาทำงานของพนักงาน 13

4 การออกจากที่ทำงานของพนักงาน 14
4.1 นโยบายการออกจากที่ทำงานของพนักงาน 14
4.2 ขั้นตอนการออกจากที่ทำงานของพนักงาน 15

5 การลงบันทึกเวลาการทำงาน 16
5.1 นโยบายการลงบันทึกเวลาทำงาน 16
5.2 ขั้นตอนการลงบันทึกเวลาทำงาน 17
5.3 แบบการลงเวลา 18

6 บัญชีรายชื่อพนักงานตามกะ 19
6.1 นโยบายบัญชีรายชื่อพนักงานตามกะ 19
6.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อพนักงานตามกะ 20
6.3 แบบคำขอปรับปรุงบัญชีรายชื่อพนักงานตามกะ 21

7 การลา 22
7.1 นโยบายการลา 22
7.2 ขั้นตอนการลา 23
7.3 แบบการลา 24

8 การสื่อสารส่วนบุคคลและกิจธุระส่วนตัว 25
8.1 นโยบายการสื่อสารส่วนบุคคลและกิจธุระส่วนตัว 25
8.2 ขั้นตอนการสื่อสารส่วนบุคคลและกิจธุระส่วนตัว 26

9 นโยบายการเข้าใช้สถานที่ของพนักงาน 27
9.1 นโยบายการเข้าใช้สถานที่ของพนักงาน 27
9.2 ขั้นตอนการเข้าใช้สถานที่ของพนักงาน 28
9.3 แบบคำขอการเข้าถึงพื้นที่สงวนสำหรับชายหญิง 29

10 เขตพื้นที่ส่วนบุคคล 30
10.1 นโยบายเกี่ยวกับเขตพื้นที่ส่วนบุคคล 30
10.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับเขตพื้นที่ส่วนบุคคล 31

11 การเข้าถึงพื้นที่ของลูกค้า 32
11.1 นโยบายการเข้าถึงพื้นที่ของลูกค้า 32
11.2 ขั้นตอนการเข้าถึงพื้นที่ของลูกค้า 33

12 การอพยพฉุกเฉิน 34
12.1 นโยบายการอพยพฉุกเฉิน 34
12.2 ขั้นตอนการอพยพฉุกเฉิน 35
12.3 แผนที่ทางออกฉุกเฉินและบริเวณรอคอย 36

13 การปฐมพยาบาล 37
13.1 นโยบายการปฐมพยาบาล 37
13.2 ขั้นตอนการปฐมพยาบาล 38
13.3 แผนที่แสดงตำแหน่งที่มีชุดเครื่องมือปฐมพยาบาล 39
13.4 แบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน 40

14 การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือ 41
14.1 นโยบายการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือ 41
14.2 ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือ 42

15 การสูบบุหรี่ 43
15.1 นโยบายการสูบบุหรี่ 43
15.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 44

16 การถ่ายรูป 45
16.1 นโยบายการถ่ายรูป 45
16.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับการถ่ายรูป 46

17 รายการสูญหาย 47
17.1 นโยบายเกี่ยวกับรายการสูญหาย 47
17.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับรายการสูญหาย 48
17.3 แบบแจ้งรายการสูญหาย 49

18 รายการทรัพย์สินที่พบ 51
18.1 นโยบายเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินที่พบ 51
18.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินที่พบ 52
18.3 แบบแจ้งพบรายการ 53

19 ภาพลักษณ์ของพนักงาน 55
19.1 นโยบายภาพลักษณ์ของพนักงาน 55
19.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพนักงาน 56
19.3 แบบขอรับชุดยูนิฟอร์ม 57

20 มารยาทในการรับโทรศัพท์ 58
20.1 นโยบายเกี่ยวกับมารยาทในการรับโทรศัพท์ 58
20.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับมารยาทในการรับโทรศัพท์ 59

21 การสื่อสารของพนักงาน 60
21.1 นโยบายการสื่อสารของพนักงาน 60
21.2 ขั้นตอนการสื่อสารของพนักงาน 61

22 การประชุมพนักงาน 62
22.1 นโยบายการประชุมพนักงาน 62
22.2 ขั้นตอนการประชุมพนักงาน 63

23 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 64
23.1 นโยบายการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 64
23.2 ขั้นตอนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 65
23.3 แบบคำแนะนำในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 66

24 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม 67
24.1 นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม 67
24.2 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม 68
24.3 แบบคำขอฝึกอบรม 69

25 สิทธิประโยชน์ของพนักงาน 70
25.1 นโยบายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 70
25.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 71
25.3 บัญชีรายการสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 72

26 สิทธิประโยชน์ของครอบครัว & เพื่อน 73
26.1 นโยบายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของครอบครัว & เพื่อน 73
26.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของครอบครัว & เพื่อน 74
26.3 รายการสิทธิประโยชน์ของครอบครัวและเพื่อน 75

27 ทิป 76
27.1 นโยบายเกี่ยวกับทิป 76
27.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับทิป 77

28 การลาออกของพนักงาน 78
28.1 นโยบายเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน 78
28.2 ขั้นตอนการลาออกของพนักงาน 79

29 การคัดลอก/ปะ แบบฟอร์ม 80
29.1 นโยบายเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 80
29.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 81
29.3 รายการแบบฟอร์ม 82
29.4 แบบฟอร์มตัวอย่าง 83
29.5 แบบฟอร์มการแจ้งตัวอย่าง 84

30 แบบฟอร์มหลัก 85
30.1 นโยบายแบบฟอร์มหลัก 85
30.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับแบบฟอร์มหลัก 86
30.3 รายการในแบบฟอร์มหลัก 87
30.4 แบบฟอร์มหลักที่เป็นตัวอย่าง 88
30.5 แบบฟอร์มหลักเกี่ยวกับตัวอย่างการแจ้ง 89

เกี่ยวกับ Intelligent Spas Pte Ltd 90
 

Intelligent Spas รายงานการเปรียบเทียบความสามารถของสปาในประเทศไทย

รายงานการเปรียบเทียบความสามารถของสปาสำหรับประเทศไทย ล่าสุด มีข้อมูลสถิติมากกว่า 450 ชุด รวมถึง ข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น รายได้ การเข้ารับบริการ และการว่าจ้างงาน ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน โมเดลทางธุรกิจ และทรีตเมนต์ที่ให้บริการ ข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้จำแนกประเภทตามประเภทของสปา ข้อมูลเปรียบเทียบที่เป็นอัตราส่วน เช่น รายได้ประจำวันต่อสปา รายได้ต่อผู้รับบริการ และรายได้ต่อตารางเมตร ก็มีรวมอยู่ในรายงานใหม่ นอกเหนือจาก แนวโน้มอุตสาหกรรมปัจจุบันที่เจ้าของสปาและผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูล

นี่คือการสำรวจอุตสาหกรรมสปาครั้งที่สามที่ดำเนินการในประเทศไทยโดย Intelligent Spas รายงานนี้ประกอบด้วยข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลประมาณการสำหรับปี 2002 และ 2010

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
- Intelligent Spas เน้นการวิจัยที่โปร่งใส ดังนั้น ข้อมูลจำนวนตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่างย่อยจะได้รับการเผยแพร่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการสำรวจมีความเชื่อถือได้ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในคำถามและสัดส่วนของจำนวนสปาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งคำตอบจากแบบสำรวจทั้งหมดจะถูกเผยแพร่ที่ท้ายของรายงาน
- มีการโทรสอบถาม 93% ของสปาทั้งหมดในประเทศไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติของสปาที่สามารถเปิดเผยได้

สารบัญ

1 เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย 5
1.1 คุณค่าของการวิจัยอิสระ 100% 5
1.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย 5
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 5
1.4 นิยามของ "สปา" 6
1.5 วิธีการศึกษาวิจัย 6
1.6 ขนาดตัวอย่าง 7
1.7 วิธีการอ่านรายงาน 7
1.8 ความท้าทาย 7
1.9 คำขอบคุณ 8
1.10 แหล่งข้อมูลทางการศึกษา 8

2 ประชากรสปา 9
2.1 จำนวนสปา ข้อมูลอัตราการเติบโตย้อนหลังและการประมาณการ 9
2.2 จำนวนสปาทั้งหมดตามประเภทหลักและสถานที่ 10

3 โมเดลทางธุรกิจของสปา 11
3.1 เจ้าของสปา โครงสร้างทางธุรกิจและการจัดการ 11
3.2 แฟรนไชส์ แบรนด์ และแผนธุรกิจของสปา 11
3.3 ความเป็นเจ้าของสปา 12

4 โครงสร้างพื้นฐานของสปา 13
4.1 ขนาดของสปา การแบ่งพื้นที่ และการเติบโต 13
4.2 ห้องทรีตเมนต์ของสปา การแบ่งประเภท และการเติบโต 14
4.3 จำนวนและการแบ่งพื้นที่บริการ 15
4.4 ทรีตเมนต์ที่ดำเนินการนอกสปา 15
4.5 ส่วนสนับสนุนตามความเป็นเจ้าของ การจัดการพื้นที่เข้าถึง การไม่แบ่งเพศ หรือ การแยกชาย/หญิง 16

5 เมนูสปา 20
5.1 ไฮโดรเธราปีที่หลากหลาย และทรีตเมนต์ที่บำบัดด้วยน้ำอื่นๆ ที่ให้บริการ 20
5.2 ไฮโดรเธราปีทรีเมนต์ 20
5.3 บริการทรีตเมนต์ผิวกาย 21
5.4 บริการนวด 21
5.5 บริการความงาม 22
5.6 บริการเฉพาะทาง 22
5.7 โปรแกรม หลักสูตร และการให้คำปรึกษา 23
5.8 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 23
5.9 ราคาเริ่มต้นของทรีตเมนต์มาตรฐานและอัตราการเพิ่ม 24

6 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินการของสปา 25

6.1 การว่าจ้างงานในอุตสาหกรรมสปา 25
- การว่าจ้างอุตสาหกรรมสปารวมโดยประมาณ
- จำนวนพนักงานเฉลี่ยต่อสปา

6.2 การเข้ารับบริการในอุตสาหกรรมสปา 26
- จำนวนการใช้บริการของอุตสาหกรรมรวมโดยประมาณ
- จำนวนการใช้บริการต่อสปา

6.3 รายได้ของอุตสาหกรรมสปา 27
- รายได้ของอุตสาหกรรมสปารวมโดยประมาณ
- รายได้เฉลี่ยประจำปีของแต่ละสปา

6.4 ข้อมูลอัตราเปรียบเทียบ 28
- รายได้ต่อปีเฉลี่ยต่อห้องทรีตเมนต์
- รายได้ต่อปีเฉลี่ยต่อตารางเมตร
- รายได้ต่อปีเฉลี่ยต่อพนักงาน
- รายได้ต่อวันเฉลี่ยต่อสปา
- รายได้ต่อวันเฉลี่ยต่อห้องทรีตเมนต์
- รายได้ประจำวันเฉลี่ยต่อตารางเมตร
- รายได้เฉลี่ยต่อการใช้บริการหนึ่งครั้ง
- จำนวนพนักงานเฉลี่ยต่อห้องทรีตเมนต์
- จำนวนการใช้บริการเฉลี่ยต่อปีต่อห้องทรีตเมนต์
- จำนวนการใช้บริการเฉลี่ยต่อปีต่อพนักงาน
- การเข้ารับบริการเฉลี่ยต่อวัน

7 ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสปา 29

8 การสุ่มตัวอย่าง 30

เกี่ยวกับ Intelligent Spas Pte Ltd 33
 

วิธีการสั่งซื้อเอกสารเผยแพร่ของ Intelligent Spas

1. ประเภทใบอนุญาตการใช้งาน

2. รายละเอียดการชำระเงิน

3. ราคามาตรฐาน

4. รายละเอียดการส่งมอบ

--------------------------

1. ประเภทใบอนุญาตการใช้งาน

ตามข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าของเรา พบว่า ลูกค้าต้องการใช้เอกสารชุดนี้ร่วมกันกับผู้ร่วมงาน และเพื่อปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาใบอนุญาตและลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ ให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งานของผู้ใช้

ในการเลือกใบอนุญาตการใช้งานที่เหมาะสม ให้พิจารณา:

1. การเข้าถึง: มีบุคคลจำนวนเท่าใดที่จำเป็น (หรือต้องการ) ที่จะเรียกดูเรียกใช้เอกสารชุดนี้?

2. รูปแบบ: คุณต้องการแก้ไขหรือคัดลอกเนื้อหาสำหรับ:

a) การปรับปรุงแก้ไขก่อนการนำไปใช้ เช่น คู่มือการดำเนินกิจการสปา หรือ

b) การดึงข้อมูล เช่น ผลการสำรวจสำหรับรายงานและการนำเสนอภายใน

 

ประเภทของใบอนุญาต

ใบอนุญาตองค์กร

(สปาหลายแห่ง และ/หรือ สำนักงานหลายแห่ง ภายในบริษัทเดียวกัน)

ใบอนุญาตไซต์

(สปาหรือสำนักงานแห่งเดียว)

ใบอนุญาตที่ปรึกษา

(ใช้สำหรับการให้คำปรึกษาลูกค้า)

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับรูปแบบ

 

 

 

เอกสารส่งมอบในรูปแบบ PDF ที่แก้ไขไม่ได้

เอกสารส่งมอบในรูปแบบ Microsoft Word ที่แก้ไขได้

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเข้าถึง

 

 

 

ผู้ซื้อสามารถใช้เอกสารได้

พนักงานทั้งหมดในสถานที่เดียวกันสามารถใช้เอกสารได้

พนักงานทั้งหมดในสำนักงานหลายแห่งของบริษัทสามารถใช้เอกสารได้

 

 

เอกสาร PDF สามารถใช้ร่วมกันผ่านทางอินทราเน็ตของบริษัท

 

 

เอกสารรุ่นปรับปรุงแก้ไขสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าของที่ปรึกษาได้

 

 

ข้อจำกัด

 

 

 

บุคคลที่เข้าถึงเอกสารฉบับนี้จะต้องซื้อใบอนุญาตของตนเอง

 

 

 

มิใช่สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

 

 

 

ข้อตกลงการใช้งานและความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ด้วยการซื้อเอกสารจาก Intelligent Spas ผ่านร้านค้าออนไลน์ แบบฟอร์มสั่งซื้อทางแฟกซ์ หรือวิธีการอื่นๆ คุณเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งาน รวมถึง ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์และความปลอดภัยของสื่อที่ซื้อจาก Intelligent Spas รวมถึง สำเนาทั้งอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อที่ลงทะเบียน การละเมิดลิขสิทธิ์นี้ ผู้ละเมิดจะได้รับการดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อเรียกคืนค่าสูญเสียรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และหรือ ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งาน ข้อตกลงการใช้งานจะถูกควบคุมและแปลความตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และผู้ซื้อเห็นด้วยว่า เรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับข้อตกลงฉบับนี้เป็นไปตามศาลปกครองของสาธารณรัฐสิงค์โปร์ ผู้ที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย

ระยะเวลาใบอนุญาตและตัวเลือกการอัปเกรด - ใบอนุญาตของผู้ใช้ไม่มีวันที่หมดอายุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเอกสาร จะต้องมีการซื้อใบอนุญาตที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ซื้อปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานจริงๆ

นโยบายการคืนเงิน - เนื่องจากสิ่งพิมพ์มีการส่งมอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงไม่สามารถคืนเงินให้ได้

ความพอใจของสิ่งพิมพ์ - ใบอนุญาตองค์กร, ไซต์ และที่ปรึกษา ให้มาเป็นไฟล์รูปแบบ Microsoft Word ซึ่งผู้ซื้อสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต้นฉบับ และปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้ ผู้ซื้อสามารถแยกเนื้อหาไปเป็นรูปแบบที่ต้องการได้

ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีคำถามเพิ่มเติม?

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกใบอนุญาตผู้ใช้แบบใด หรือถ้าคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ Intelligent Spas เพื่อขอความช่วยเหลือ

2. รายละเอียดการชำระเงิน

i. ร้านค้าออนไลน์ที่ปลอดภัย

- มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น - คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดการส่งมอบ - ทันทีที่มีการยืนยันการชำระเงิน เว็บเพจจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณเรียกดูเอกสารบนหน้าจอ บันทึกเอกสารลงในคอมพิวเตอร์ และ/หรือส่งเอกสารไปให้คุณทางอีเมล

ii. แบบฟอร์มคำขอออนไลน์ที่มีระบบป้องกัน

- ภาษาไทย

รายละเอียดการส่งมอบ - เราจะจัดส่งลิงค์ของเว็บไซต์ที่คุณสามารถเรียกดูเอกสารบนหน้าจอของคุณ บันทึกเอกสารลงในคอมพิวเตอร์ และ/หรือส่งเอกสารไปที่อีเมลของคุณภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์มคำขอออนไลน์ที่มีระบบป้องกันที่สมบูรณ์ และมีการชำระเงินที่สมบูรณ์

- คลิกที่นี่

 

3. ราคามาตรฐาน

รายการราคา Intelligent Spas - คลิกที่นี่

 

4. รายละเอียดการส่งมอบ

เอกสารจะถูกส่งมอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์:

1. เอกสารชุดหลักในรูปแบบ PDF ที่แก้ไขไม่ได้ ซึ่งสามารถพิมพ์ออกมาอ่านได้

2. ไฟล์รูปแบบ Microsoft Word ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลผลการสำรวจเพื่อใช้สำหรับรายงานและการนำเสนอภายในได้อย่างง่ายดาย (เฉพาะสำหรับใบอนุญาตไซต์ องค์กร และที่ปรึกษา)

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งมอบ

ใบเสร็จรับเงินที่เป็นทางการ

- คุณสามารถพิมพ์หน้าเว็บที่แสดงเอกสารที่สั่งซื้อเพื่อใช้เป็นใบเสร็จรับเงินที่เป็นทางการในการทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายหรือการลดหย่อนภาษีได้

 

ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ Intelligent Spas ที่หมายเลข: +65 6248 4736 หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่ - คลิกที่นี่

Intelligent Spas Pte Ltd, 36-01 UOB Plaza 1, 80 Raffles Place, Singapore 048624 โทร: +65 6248 4736

แฟกซ์สิงคโปร์: +65 6491 5397 แฟกซ์ USA: +1 646 219 5033 แฟกซ์ UK: +44 20 7000 1241

 

 

Home     About Intelligent Spas     News     User Licenses     Terms, Privacy & Copyright     FAQ     Contact

 

Copyright 2001-2014 Intelligent Spas Pte Ltd, Singapore